Kedves Egyesületi Tagok!

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület elnöksége, a járványügyi helyzetre hivatkozva határozatlan időre elhalasztja a 2020. májusra tervezett rendes éves közgyűlését.

Az Alapszabály a következő módon rendelkezik:

"6.1.         A közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. "

2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
"1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy évnél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie."