Szeretettel meghívunk minden tagot 2021. évi rendes közgyűlésünkre!

Időpont: 2021. május 30. (vasárnap) 17:30
(Határozatképtelenség esetén megismételt ülés 2021.05.30., vasárnap 18:00)

Helyszín: Online (belépési linket a tagok e-mailben kapnak)

Napirendek:
1. Az Egyesület elnökének beszámolója
2. 2020. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2021. évi költségvetés
4. Egyéb

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazati jogot a természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.
Kérünk mindenkit, legyen jelen, képviseltesse magát és szavazzon!

Szeretettel várunk!

Ui: Mivel a gyűlés online lesz megtartva a 2021-es tagdíjakat (8.000.- ft) a következő módon rendezhetitek: