A 2015. év az Egyesület életében az érdekvédelemről és a közösség fejlesztésről szólt. Ezek mellett megújítottuk az Alapszabályt, különböző projektekbe kezdtünk bele és rendezvényt is szerveztünk.

Az Egyesület működése

Az Egyesület fő bevételi forrásait jelentették a pályázati támogatások, a tagdíjak, az SZJA 1% felajánlások és a célszerinti eseti támogatások. Működésünkre a tervezettség, a megfontoltság és a takarékosság volt jellemző. A szervezet közhasznú státusza megszűnt illetve a működési sajátságok is megkívánták az alapszabályunk módosítását. Ezt végre is hajtottuk jelentős időbeni ráfordításokkal. A Budapest Környéki Törvényszék a 18.Pk.60.029/2006/35 végzésében elfogadta az alapszabályt és az elnökség megbízatását, mely 2020.04.15.-ig szól.

 

Az Egyesület céljai:

  • Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.) megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt érdeklődők számára
  • Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók felé.
  • Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
  • Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
  • Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
  • A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.

 

Garancs, ahol minden napra jut valami új

A szokásoknak megfelelően 2015.-ben is részt vettünk a helyi civil szervezetek által megszervezett város takarítási akcióban, amely napjainkra már regionális jellegű. Az általunk fenntartott játszótér és közösségi terület igen elhasználódott, ezért elhatároztuk, hogy elindítunk egy karbantartási akciót. Ennek első lépéseként a nyári rendezvényünkön egy tombolát hirdettünk. Az itt összegyűlt 140000 Ft összeget fogjuk a következő évben a felújításra fordítani, hozzátéve a tagok további felajánlásait és társadalmi munkáját.

Az SZJA 1%-ból fásítottunk és az egyesület üzemeltetési költségét fedeztük (könyvelés). A virágosításra is tudtunk némi pénzt fordítani.

Sajnos elért minket is egy betörési hullám, amely arra késztetett bennünket, hogy térfigyelő kamerát telepítsünk. Köszönhetően a felajánlásoknak ez igen hamar meg is valósult. Ez az esemény egyébként jó hírét is vitte az egyesületünknek a településen.

 

A közösségért

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2015. augusztus 28-án megrendezte a hagyományos Garancstetői nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. Köszönhetően a jó szervezésnek és az időjárásnak az utóbbi évek egyik legjobb és leglátogatottabb rendezvénye volt, ahol nem csak Piliscsabáról, de még a környező településekről és voltak látogatók.

A kommunikáció javítása érdekében a www.garancsteto.hu honlap mellett elindítottuk a facebook-on a Piliscsaba-Garancstető csoportot, de működött a levelező lista is. Az Egyesület elnöksége célul tűzte ki, hogy az új lakók is minél előbb ismerjék meg a szervezet működését. Ennek eredményeként új tagokkal is bővültünk.

 

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében a bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. A közlekedési gondok még nem oldódtak meg, de az Önkormányzat felé folyamatosan jeleztük a gyalogátkelőhely és a járda hiányát. A 025/18. hrsz.-ú területen a fakitermelés folytatódott a próbálkozásaink ellenére a jogerős határozat szerint a vállalkozó jogszerűen végzi a tevékenységét. Ebben az ügyben már csak annyit tudunk tenni, hogy a végrehajtást figyeljük és a szabálytalanságokat jelezzük az illetékeseknek.