Kedves Egyesületi Tagok!

Szeretettel meghívunk minden tagot 2018.évi rendes közgyűlésünkre!
Időpont: 2018. május 4. (péntek) 17:30 (Határozatképtelenség esetén megismételt ülés 2018.05.04., péntek 18:00)
Helyszín: Vinatrium, Templom tér 5.

Napirendek:

1. Az Egyesület elnökének beszámolója
2. 2017. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2018. évi költségvetés
4. Egyéb A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazati jogot a természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják. Meghívó mellékleteit képezik a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések. Kérünk mindenkit, jöjjön el, képviseltesse magát és szavazzon!

Letölthető anyagok