Piliscsaba Garancsliget és Garancstető

Kedves Egyesületi Tagok!

Szeretettel meghívunk minden tagot 2022. évi rendes közgyűlésünkre!

Időpont: 2022. május 27. (péntek) 18:30
(Határozatképtelenség esetén megismételt ülés 2022.05.27. (péntek) 18:35)

Helyszín: Garancstető közpark, a játszótér területe
 

Napirendek:
1. Az Egyesület elnökének beszámolója
2. 2021. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2022. évi költségvetés
4. Egyéb
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazati jogot a természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.

Kérünk mindenkit, legyen jelen, képviseltesse magát és szavazzon!

Piliscsaba, 2022.05.18.

Szeretettel várunk!
Feith Attila, elnök