Piliscsaba Garancsliget és Garancstető

Kedves Egyesületi Tagok!

Szeretettel meghívunk minden tagot 2024. évi rendes közgyűlésünkre!
Kiemelten fontos döntés miatt hívom össze most, korábban a taggyűlést:
A Garancstetői közparkot (HRSZ:2794) árverezik.

A Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület elkötelezett a terület rendezésére, viszont anyagi erőforrásai korlátozottak,

A közgyűlés időpontja: 2024. január 31. (szerda) 18:30
(Határozatképtelenség esetén megismételt ülés 2024.01.31. (szerda) 18:35)
Helyszín: Fényesliget Kávézó, Piliscsaba, Batthyány Lajos utca 1.

Napirendek:

1.    Döntés a közpark árverése miatti lépésekről, elnök felhatalmazás
2.    Az Egyesület elnökének beszámolója
3.    2023. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló  jóváhagyása elfogadása
4.    2024. évi költségvetés
5.    Egyéb

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazati jogot a természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.

Kérünk mindenkit, legyen jelen, képviseltesse magát és szavazzon!