Piliscsaba Garancsliget és Garancstető

Kedves Egyesületi Tagok! 
Szeretettel meghívunk minden tagot 2023. évi rendes közgyűlésünkre!
Időpont: 2023. május 19. (péntek) 18:30
(Határozatképtelenség esetén megismételt ülés 2023.05.19. (péntek) 18:35)
Helyszín: Garancstető közpark, a játszótér területe
 

Napirendek:
1.    Az Egyesület elnökének beszámolója
2.    2022. évi eredmény kimutatás, mérlegbeszámoló  jóváhagyása elfogadása
3.    2023. évi költségvetés
4.    A Piliscsaba „nyugati” elkerülővel kapcsolatos egyesületi álláspont megszavazása 
5.    Döntés az elköltözött és már több mint két éve tagdíjat nem fizetős tagokról
6.    Egyéb

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A szavazati jogot a természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják.

Kérünk mindenkit, legyen jelen, képviseltesse magát és szavazzon!