Piliscsaba Garancsliget és Garancstető

2016-ban Egyesületünk első sorban a megkezdett feladatok befejezésére és a közösség építésre koncentrált. A működésben jelentős változást jelentett, hogy csökkentettük a tagdíjat és ezzel párhuzamosan egy következetesebb költségvetés tervezési és követési módszert alakítottunk ki. Feith Attila személyében az Egyesületnek új elnökségi tagja is lett, aki a leköszönő Kiss Györgyöt váltotta fel.

Az Egyesület működése

Az Egyesület fő bevételi forrásait jelentette Piliscsaba Város Önkormányzat Civil Alapjának támogatása, a tagdíjak, az SZJA 1% felajánlások és a célszerinti eseti támogatások. Az Egyesület céljai – melyekben változás nem történt – a következők voltak:

  • Piliscsaba – Garancstető tájegység lakóinak érdekképviselete, a lakókörnyezet (utak, játszóterek, stb.) megépítésének, fenntartásának megoldása. A terület bemutatása, megismertetése a turisztika iránt érdeklődők számára.
  • Kapcsolattartás és érdekérvényesítés az illetékes Önkormányzat, a beruházók és a közüzemi szolgáltatók felé.
  • Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme.
  • Szakmai anyagok, tanulmányok elkészíttetése a lakókörnyezet komfortosítása érdekében
  • Kapcsolattartás hasonló célok megvalósítását kitűző más tájegységen létrejött Egyesületekkel.
  • A lakókörnyezet tájékoztatása és támogatásának megszervezése a lakókörnyezet jobbítása iránt.

A 2016. évben az Egyesülettel szemben hatósági elmarasztalás nem érkezett, bírságot nem fizettünk. Az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. A közgyűlés döntése alapján lépéseket tettünk a tagdíjak minél hatékonyabb beszedése érdekében, valamint örvendetes hír, hogy számos új emberrel is bővült tagjaink száma.

Dolgozunk a háttérben

Aktív szereplői voltunk 2016.-ban is a várostakarítási akciónak. Sőt ezen túlmenően számos ember anyagi támogatásának és munkájának köszönhetően a játszótéri eszközöket felújítottuk. Nem sokáig örülhettünk ennek, mert azt kellett látnunk, hogy az egyik elem annyira megsérült, hogy már funkcionálisan használhatatlanná vált. A megoldáson dolgozunk, a játszóeszköz felújítása 2017. tavaszán fog megvalósulni.

Garancs nem csak a játszótérből áll! A közbiztonságunk javítása érdekében telepített térfigyelő kamera működését fenntartottuk. A rendőrség több esetben fel is használta a nyomozásához a felvételeket. Köszönhetően a Polgárőrséggel és a körzeti megbízottal kialakított jó kapcsolatnak, a járőrözések száma is növekedett.

Az útjaink minősége folyamatosan romlott. Az SZJA 1% bizonyos hányadát a bukkanókra tudtuk fordítani, de másra már nem maradt forrás. Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztattuk a helyzetről. Májusban néhány helyen a kátyúzási munkálatok meg is történtek.

Törekszünk a közösség összetartására

Piliscsaba-Garancstető Érdekvédelmi Egyesület 2016. augusztus 27-én megrendezte a hagyományos Garancstetői nyárbúcsúztató rendezvényét, melyet támogatásban részesített Piliscsaba Város Önkormányzat Civil alapja. Idén is nagyon sok látogatót vonzott az esemény Garancsról, Piliscsaba más részeiről és a környező településekről is. Látható, hogy az itt lakók világosan megfogalmazott ügyek mellé odaállnak és aktívan részt is vesznek a megvalósításban.

Érdekképviselet

Továbbra is aktív részt vettünk a város tevékenységében a bizottsági és egyéb szakcsoporti munkákon keresztül. Bár folyamatosan jeleztük igényeinket a Polgármesternek és a Jegyzőnek, de érdemi válasz mind a mai napig nem érkezett tőlük a következő ügyekben:

  • gyalogátkelőhely létesítése,
  • közösségi területek tulajdoni helyzetének számunkra megnyugtató megoldása,
  • csapadékvíz elvezetés.

Ezeknek a tisztázását napirenden tartjuk és a következő évben is megpróbáljuk érdekeinket érvényesíteni.

Társadalmi felelősségvállalás

Örvendetes tény, hogy a gyermekvállalási kedv nem csökkent. A kisgyermekes családok számára nagy könnyebbséget jelentett a “Komatál” programunk, amely már 15 éves múltra tekinthet minket. Ezen túlmenően az itt lakó közösség tagjai részt vettek a Magyarfalu Alapítvány által szervezett “Csángótúta”-n, valamint szokásos módon rengeteg karácsonyi adományt gyűjtöttünk össze a “cipősdoboz” akció keretében.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük